In domeniul podurilor S.C. BETA-COPS S.R.L. Bucuresti a intocmit studii de fezabilitate, inclusiv documentatia economica aferenta, pentru proiecte cu finantare privata, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si cu finantari externe sau mixte de tip SAPARD, RICOP si ISPA.
 
La baza studiilor de fezabilitate au stat atat criteriile tehnice, cum ar fi studiile de teren (topo, geo, hidro, trafic, etc), cat si criteriile economice si cele de incadrare in conditiile locale de mediu si ambient.