La solicitarea beneficiarilor, S.C. BETA-COPS S.R.L. Bucuresti a inceput sa desfasoare si activitati legate de sistematizarea verticala a unor incinte industriale, de servicii sau comerciale.
 
Pornind de la datele privind destinatia spatiilor si amplasarea cladirilor si a utilitatilor, firma noastra intocmeste proiecte si detalii de executie pentru amenajarea acceselor din drumul public, a drumurilor, platformelor, cailor pietonale, spatiilor verzi din incinta si imprejmuirilor.